Links opdateret d. 30-12-2014

Afdoede – leveres i et samarbejde mellem bedemændene, der laver annoncerne, og hoej.dk a/s og er tilmeldt Pressenævnet. Ansvarshavende: Martin Høj. Her kan De se nye dødsannoncer og søge i tidligere offentliggjorte annoncer.

Anavne – Dødsannoncer fra Langelænderenfra 1960-2013.

Ancestry – En af verdens største databaser med masser af oplysninger om personer i hele verden.

Aneforum – er et perfekt værktøj til din slægtsforskning – 100% gratis.

Aneguf – Denne side er oprettet som hjælp til slægtsforskere og indeholder en slags indeks over dødsindførelser der er anført i Statstidende fra midten af 1998 og frem.

Aneklubben – De bornholmske samlinger. Masser af nyttig information om Bornholm med navneregister.

Aneopslag – Slægstforskning og aner for Øst- og Sydsjælland

Anetavlen – En service fra Københavns Slægtshistoriske Forening – her kan man diskutere med andre, få tips og efterlyse forfædrene.

Ansager Arkiv – Ansager Lokalhistoriske Arkiv holder til i den gamle stationsbygning. Brug os! Kig forbi med materiale eller kom og søg efter oplysninger.

Arkiv – Her kan du søge på billeder, arkivalier, filmklip og meget mere på tværs af alle lokalarkiver i Danmark. Vi regner med at gå i luften i sidste halvdel af 2014.

Arkiv – Ved Grønlands National Arkiv findes der mange forskellige arkivalier, hvor de ældste stammer fra 1733. Inspektorats- og kolonibestyrerarkiver fra Nordgrønland findes fra 1782 og frem. Endvidere findes arkivalier fra forstanderskaber, kommuneråd, skoler, præstegæld m.v.

Arkivdigital – Svenske Digitale arkiver har omkring 51 mio farvebilleder af kirkebøger og andre historiske dokumenter. Uanset om du er nybegynder eller mere erfaren kan du med hjælp af vores program ArkivDigital online nemt slægtsforskning gennem Internettet.

Arkivaren – er et firma, der laver professionel slægtsforskning i hele Danmark mod betaling. De laver dog ikke kun slægtsforskning, men også ejendomshistorie og afskrifter af tekster. Lær dine aner bedre at kende gennem retssager, faderskabssager, adoptionssager og mange andre arkivalier. Se hvad vi laver i listen til højre.

Arkivalieronline – Kirkebøger og folketællinger fra Danmark. Nu er 5,4 millioner nye sider med indscannede arkivalier på nettet.

Arne Christiansen’s Web – denne slægtsdatabase er primært for slægten Christiansen, da det er noget interessant at finde ud af hvornår vi begyndte at hedde Christiansen. Navnet stammer tilbage til 1842

B.)

Billion Graves – Kirkegårde er blandt de mest værdifulde kilder til efterforskning af familiehistorien. Gravstene indeholder et væld af information omkring den afdøde, f.eks. dato for fødsel og død, navne på slægtninge, og overraskelser som fotos og følsomme mindeord. Det er dog ikke mange billeder fra Danmark endnu.

Birth, death & marriges online– New Zealand – fødte, viede, døde. – fødsler, der er sket for mere end 100 år siden – vielser, der er sket for mere end 80 år siden – dødsfald, der er sket for mere end 50 år siden eller hvor afdøde er født for mere end 80 år siden.

Bjergsted Arkiv – Lokalhistorisk forening, der driver arkivet, for syv af Skippinge Herreds Kirkesogne: Føllenslev (med Nekselø), Særslev, Bregninge, Bjergsted, Viskinge, Avnsø og Sejerø, hvilket vil sige den tidligere Bjergsted Kommune,  blev stiftet den 26. november 1979. Bestyrelsen og medarbejderne består af frivillige, interesserede personer med kendskab til egnens lokalhistorie m.v.

Bornholm Photo – En samling af alle tilgængelige oplysninger om de bornholmske fotografer, hvor der også findes en del billeder.

Bornholm Stamtavle – Navne fra Bornholm digital database. Flot site med mange nyttige informationer, og mange personer har tidligere haft relation til netop Bornholm.

Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske Forening – blev stiftet i 1987 af en kreds, som jævnligt traf hinanden på Bornholms Lokalhistoriske Arkiv mens de dyrkede slægtsforskning eller lokalhistorie. Foreningen har nu mere end 700 medlemmer. Foreningens formål er at fremme interessen for slægtsforskning og lokalhistorie på Bornholm. Vi samarbejder med både inden- og udenlandske slægts- og lokalhistoriske foreninger.

Bornholmske Kirkebøger før 1814 – Indeholder kirkeoptegnelser for de Bornholmske sogne i perioden før 1814.

Bovrup Varnæs Sognearkiv – Alle vore arkivalier såsom billeder, dias, dokumenter og andet er registreret på data baser, så vi nemt kan finde dem frem igen. Vi er nu godt igang med at registrere og scanne billeder ind på det fælles arkiverings program Arkibas.

C.)

Canadian headstones – Søg i den største online database for dansk familie historie.

Cyndi’s List – Amerikansk websted, der sandsynligvis rummer den største samling af slægtshistoriske links på nettet.

D.)

Dansk Demografisk Database – Dansk Demografisk Database kan man søge efter oplysninger i forskellige kilder. Man kan søge efter enkeltpersoner, når man har lidt information i forvejen. Desuden skal de personer, man leder efter, findes i databaserne. Der arbejdes hele tiden på at tilføje flere data til databaserne af både frivillige og professionelle.

Dansk militærhistorie –  blev oprettet i 1996 af Gert Laursen for at præsentere dansk militærhistorie for et bredere publikum. Hjemmesiden indeholder mere end 1200 sider.

Danish Family Search – Danish Family Search har meget mere end der findes på den officielle Arkivalieronline.

Danpa – Danmarks nationale privatarkivdatabase, hvor du kan søge oplysninger om arkivalier og billeder af privat oprindelse, som opbevares i lokal- og stadsarkiver, Statens Arkiver, Museernes Samlinger, Det Kongelige Bibliotek, Frihedsmuseet samt forskellige specialsamlinger som f.eks.

Dansk Jødisk Museums samling – rummer både fotos, genstande og personarkiver med relevans for slægtshistoriske studier. Mulighederne for at søge og konsultere relevante materialer i museets samling

Danske-aner – En integreret søge database og slægtsprogram for den kvalitetsbevidste slægtsforsker. Pt. indeholder databasen ca  270.000 forskellige personer,  primært danske (nordiske) borgerlige slægter.Men også efterslægt til Gorm den Gamle og Karl den Store samt Danske adelsslægter.

Danske Arkiver – Sammenslutningen af lokalarkiver.

Danske Billeder – Historisk billedarkiv med en database over digitale billeder fra arkiver og biblioteker rundt om i landet. Databasen vokser løbende.

Danske Navne – Denne navnebase rummer navneoplysninger om danskernes navne – både fornavne, mellemnavne og efternavne. Basen består af samtlige enkeltnavne der bæres af de 6,5 millioner personer der var registreret i Det Centrale Personregister 1. januar 2005 – både de nulevende og dem som er døde siden 1967 hvor CPR blev oprettet.

Danske Herregårde – her finder du Herregaarde i Danmark.

Danske Kirkegaarde – Her finder du en liste over danske kirkegårde og krematorier.

DDD Dannebrogsmænd – Personer nævnt i festskrift og statskalender og fra 1864 og 1872.

DDD Dansk Ostindiske – Database, der indeholder de fotograferede sedler med oplysninger om dansk-ostindiske data.

DDD Faldne 1914-18 – Faldne i 1. verdenskrig med tilknytning til Sønderjylland

DDD indvandrede – Indvandrerhistoriske databaser; omfatter folk der fik arbejdsophold, indfødsret eller blev udvist.

DDD Nygårds Sedler – Database over jyder med særlige navne. Giver via navnet adgang til andre, ofte vanskeligt tilgængelige kilder.

DDD Oeders Eftr. 1771 – Oplysninger om ægtepar, enkemænd og enker for Sjælland, Amager, Møn og Bornholm. Indeholder kun mænd.

DDD Præmiemodtagere – Norske præmiemodtagere fra LandHusholdningsSelskabet.

DDD skifteprotokoller – Dækker amterne: Thisted, Viborg, Aalborg, Randers

DDD St. Croix – Folketællinger fra St. Croix indtil 1901.

DDD Udvandrede via Vejle – Udvandrede via Vejle-agentur til Hamborg-Amerika linien

DDSS – Demografisk database for Södre Sverige, hvor der er mulighed for og søge i kirkebøgerne (fødsels- Vielses- og dødsbøger.

Den Digitale Byport – Information om erhverv og steder. Der kan søges på steder og diverse kategorier.

Den Gamle by – Udforsk Den Gamle By der består af 75 historiske huse fra 24 byer over hele Danmark, og er et levende billede af livet, som det var engang. Her kan du møde fortidens mennesker, se deres stuer og køkkener, dufte deres haver. Museet fortæller danmarkshistorien fra Christian IVs tid – over H. C. Andersen – og helt op til 1974.

Den Jyske Kirkebog – John Nielsen har lavet en online registratur over Danske kirkebøger,som opdateres frem til DNK (Den nye kirkebog), dvs 2002-2003.Derudover er der links til et indeks til kirkebogen og til kirkebøgerne hos FamilySearch

Den Store Danske – er et leksikon, der giver svar på det meste – et nationalt referenceværk. Ved åbningen i februar 2009 rummede siden mere end 161.000 artikler. Alle redigeret og verificeret af førende danske fageksperter.

DigDag – står for Digitalt atlas over Danmarks historisk-administrative geografi. Her kan du finde steder og opdeling af det administrative Danmark. Man kan via dobbeltkort se den administrative inddeling som den ser ud idag, samtidig med siden kan vise hvordan det så ud i f.eks 1830.

Digitalarkivet – Norsk database med mulighed for at søge i Norske folketællinger, kirkebøger og udvandreprotokoller m.m.

Dis-Danmark – Et forum for databehandling i slægts-, personal- og lokalhistorie. Medlemsoversigter, kilder, kirkebilleder, programmer og links.

Dis-Danmark Sognekort – Sogne Kort over Danmarks amter fra 1793 til 1970

Dis-Odense – DIS står for Data I Slægtsforskningen, og er en Odenseansk lokal forening, der holder mange arrangementer om slægtsforskning og IT.

Dis-Norge – Norsk pendant til den danske dis-forening. Efterlysninger af slægtsnavne, og omfatter desuden links til genealogiske ressourcer.

Dis-Sverige – Svensk pendant til den danske dis forening.

DjursSlægt – Slægts – og Lokalhistorisk Forening Djursland. De dækker flg. herreder: Djurs Nørre herred  Djurs Sønder herred – Mols herred – ØsterLisbjerg herred, Sønderhald herred og Rougsø herred.

DK-Gravsten – Her samler vi linkene til alle Danmarks fotograferede kirkegårde. At digitalisere alle disse kirkegårde, vores fælles fortid og fremtid, er et landsdækkende projekt på Dk-gravsten.

Drabssager i Danmark – Hjemmeside med drabssager fra Danmark i tiden fra 1879 og frem til i dag.

Dødsannoncer – Før i tiden var det nemmest, at indrykke dødsannoncen via en bedemand. I dag er det nemmest selv at indrykke den i avisen.

E.)

Egen Sogn Lokalhistoriske forening – arkivet er den historiske hukommelse i Egen sogn og omegn. Arkivet indsamler og bevarer materiale om sognets og om egnens historie. Det er tilgængeligt for alle interesserede. Her findes kilderne, i original eller kopi.

Egnssamlingen – Egnssamlingens arbejdsområde er Hvetbo Herred, eller rettere sagt det der tidligere udgjorde Pandrup Kommune. Egnssamlingens arbejdsområde er Hvetbo Herred, eller rettere sagt det der tidligere udgjorde Pandrup Kommune. Vort arkiv rummer arkivalier fra lokale virksomheder, fra det lokale foreningsliv og fra privatpersoner, der har været kendetegnende for vor egn.

Elfengaard – Anne Elfengård har forsket i Birchedahl slægten, og har de korrekte oplysninger i modsætning til andre private hjemmesider, som har kopieret fra andre eller ikke har forsket selv og fundet de historiske fejl.

Ellis Island – Ellis Island indeholder en masse passagerlister fra de skibe, der fragtede danskere til Amerika i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet.

Emiweb – Emigranter, Norge, Sverige og Danmark. Kræver abonnement.

Esbjergs byhistoriske Mediearkiv – her kan du se og søge i et stort udvalg af billeder, som findes i Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Ribe Byhistoriske Arkiv.

F.)

Familysearch – En af verdens største slægtsdatabaser, der er drevet af mormonerne. Den indeholder millioner af personnavne fra hele verden.

Familysearch Borgelige Ægteskabsbøger – Originale borgerlige ægteskabsbøger i perioden 1851-1961.

Familysearch Danske Godser – Originale skifteprotokoller, fæsteprotokoller m.m. fra danske godser.

Familysearch Kirkebøger – Danske indscannede kirkebøger fra 1484-1941, dog indeholder den ikke alle amter.

Familysearch Borgerlige Vielser – Her finder du borgerlige vielser i Danmark fra 1851-1961

Familysearch Vejledning – Her finder du vejledningen til hvordan du bruger familysearch.

Find A Grave – Se gravesteder på tusinder af kendte mennesker fra hele verden.

Find en grav – et gratis online opslagsværk for genealogi interesserede. Her kan du søge efter dine aners gravsteder og se billeder af deres gravsten.

Find Koordinater – giver dig koordinaterne på kort udfra den adresse du angiver. Du kan også flytte markøren rundt på kortet for at se adresse og koordinater for punkter. Idéen til hjemmesiden opstod fordi det ganske enkelt er for besværligt at finde koordinater på Google Maps.

Find Relation – Vejledning til hvad man kan offentliggøre.

Finn Holbeks Genealogy – Slægtsforskningen på denne hjemmeside handler for en stor del om dansk adel, med rødder i familierne Skeel, Schaffalitzky de Muckadell og Ahlefeldt. De fleste typer adel er repræsenteret; våbenbrevsslægter, naturaliserede slægter og uradel.

Flemmings Herregårde – Om de danske slotte og herregårde.

Flojborg – Gode råd om slægtsforskning, vejledninger og videoer til slægtsprogrammet Legacy.

Fogsgaard – her kan slås op digitalt og søges personer, der havde oprettet enkepension. Indeholder Gaderegister for København, hvor du kan finde ud af, hvilket sogn der hører til en bestemt gade.

Folket i Midten – Her finder du en database med folketællinger og vielsesregister fra perioden 1760-1870 fra det nuværende Århus Amt.

Footnote – Fremtidens slægtsforskerhjemmeside. Mulighed for at lægge oplysninger ind om sin familie, søge og dele både oplysninger og administratorjobbet med andre. Overvægt af amerikanske oplysninger. Der er både en betalingsdel og en gratis del, men gratisdelen kan rigtig meget. Mulighed for at søge på navne og steder uden at oprette sig som bruger, men mange af de fremfundne oplysninger skal der betales for. For at få mest muligt ud af gratisdelen kan det anbefales at man opretter sig som bruger.

Forlaget Grifo – er et lille bogforlag, som har specialiseret sig i udgivelse af bøger og undervisningsmateriale vedrørende slægtsforskning og historiske emner.

Fredensborg Arkiverne – Fredensborg Arkiverne har gennem årene indsamlet mange personarkiver og oplysninger om lokalbefolkningen og lokalmiljøet. Og vi modtager stadigvæk gamle skøder og skudsmålsbøger, der bliver fundet rundt omkring.

Frederiksberg bibliotek – ligger inde med en stor lokalhistorisk billedsamling, og mange slægtsbøger.

Frederikberg Stadsarkiv – Du kan bruge Frederiksberg Stadsarkiv til at finde oplysninger om Frederiksbergs historie. Stadsarkiv rummer arkivalier, billeder, film, kort, og litteratur om Frederiksberg, indsamlet siden Stadsarkivets åbning i 1953.

Frederikshavn Stadsarkiv – På Frederikshavn Stadsarkiv findes alle oplysninger, der har med kommunen og de kommunale institutioner at gøre. Vi opbevarer kommunalt materiale fra den nuværende kommune, de tidligere kommuner, endnu tidligere sognekommuner og købstæder.

Fuur Samlingen – Er en privat lokal- og personalhistorisk samling, der koncentrerer sig om et enkelt kirkesogn, øen Fur i Limfjorden. Tidsmæssigt dækker samlingen den historiske periode fra middelalderen og til i dag.

FynHistorie – er en del af Det kgl. Biblioteks Kulturperler  og Statens Arkivers linksamling. Her finder du megen faktuel viden om Fyn i fortiden.

Fyns Militærhistoriske Samling – blev i 1983 oprettet i lokaler i “Vinterkasernen” på Odense Kaserne. Samlingen var fra begyndelsen tænkt som en vandring gennem Fynske Livregiments historie fra regimentets oprettelse i 1614 til dets nedlæggelse i 1991.

G.)

Gamle Postkort – Her kan du finde gamle postkort fra Jylland, Fyn, Sjælland og mange andre steder.

Gamle Venner – Her på Gamle Venner kan du søge efter gamle soldaterkammerater, venner eller et familiemedlem du aldrig har set.

Gedcomp – Her kan du indsende din egen fil og få den ”krydset” med andre slægtsforskeres databaser. Gedcomp indeholder over 4 millioner personer.

Gedved Egnsarkiv – Egnshistorisk forening blev stiftet i 1982 og har som formål at fremme kendskabet til egnens historie, f.eks. hændelser og personalehistorie, bebyggelse og veje, institutioner, erhverv og foreninger, og sørge for, at kilderne hertil bliver indsamlet og bevaret for eftertiden.

Genforening – Vi hjælper dig med at lede efter din familie, venner, kollegaer, klassekammerater, efterkommere. Vores speciale er søgning efter nulevende, men i gruppen på Facebook har vi flere specialister, der kan hjælpe med bl.a. opslag i kirkebøger og arkiver, hvis der er et behov for at kigge lidt tilbage. Vi glæder os til at hjælpe dig!

Genealogi – Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie blev stiftet i 1879. Det er Danmarks ældste forening for slægtsforskning. Foreningen startede under navnet Samfundet for Dansk-Norsk Genealogi og Personalhistorie, men i 1926 blev der oprettet en lignende forening i Norge, og foreningen ændrede herefter navn til det nuværende: Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie. /Samfundets formål er at skabe interesse for slægternes og det enkelte menneskes historie og at formidle viden om disse emner. Denne formidling sker fortrinsvis i skriftlig form.

Genealogy – Find slægtninge internationalt.

Genealogy Samsø – er en forening for slægts- og lokalhistorisk interesserede mennesker hvis hjerte banker for Samsø.

GenealogyBank – Social Security Død indeks omfatter over 89 millioner amerikanske borger død optegnelser. Nyd gratis adgang til de mest up-to-date søge SSDI for personer med amerikanske Social Security-numre. Søg i SSDI online gratis nu eller tegne adgang til milliarder af andre slægtsforskning optegnelser.

Geneanet – er en international slægtsforskning database. GeneaNet projektet blev officielt lanceret den 2. december 1996. Siden september 2012 GeneaNet rummer databasen over 1 milliard poster.

Geni – er en slægtsforsknings og social networking website. Lanceret den 16. januar 2007, og har til formål at skabe et stamtræ af verden. Geni mission er at skabe en fælles stamtræ fælles forfædre. Ved at kombinere forskning i et enkelt træ, som brugerne arbejder på sammen. Over 98.600.000 profiler blev oprettet på Geni af over 5,8 mio brugere i december 2010.

Genline – Find mere end 20.582.862 billeder på de svenske kirkebøger i Genline arkivet.

Germany Roots – Tyske forbindelser og relationer.

Graastenarkiv – Historisk Forening for Graasten By og Egn’s formål, er at vække og nære interessen for egnens historie. Arkivet får mange henvendelser fra slægtsforskere, der søger oplysninger om deres slægter. Arkivet hjælper gerne med at finde relevante kilder og oplysninger frem.

Gränslös Genealogy Över Ostersjön – Søgning efter aner i Sverige. Medlemskab koster.

Gravsted – Her er det muligt at søge på 6260 kendte personligheders gravsteder – primært Danske.

Gravstensarkivet – Her kan du kan søge på afdøde / gravsten på en kirkegård.

Gravestone – Søg gravsteder mange steder i verden.

H.)

Haderslev Slægt – Haderslev Slægtsforsknings Forening. Her vil du finde informationer om foreningen og dens arrangementer, samt henvisninger til hjælp i din slægtsforskning.

Hammerum Herred – Digital søgning i slægter.

Hedebo Slægt – Hedeboegnens slægtsforsker forening.

Hejls Arkiv – Lokalhistorisk Forening for Hejls- Hejlsminde blev oprettet i 1981. Baggrunden for foreningens oprettelse var en studiekreds oprettet af Holger Andreasen med Hans DAll (Kærmølle) og Knud Krag (Trappendal) som medlemmer.

Historie-Online – drives af Dansk Historisk Fællesråd og er en non-profitsite. Indhold på siten tilhører krediterede forfattere, fotografer, institutioner som har stillet dette til rådighed.

Historievejen – Vejens Historie, hvor du også finder gamle billeder fra de lokalhistoriske arkiver i kommunen.

Historisk arkiv – for Haderslev Kommune. I arkivalierne kan du finde de oplysninger myndighederne har registreret, når dine forfædre har været i kontakt med myndighederne. Det kan f. eks. være i forbindelse med dåb, konfirmation, vielse, begravelse, skílsmisse, adoption, uddannelse, session, køb af ejendom, retsager m.m.

Historisk Atlas – er et digitalt projekt, der gør vores individuelle lokale historie og fælles kulturarv levende, når som helst og hvor som helst, og er en alternativ indgang til materiale som normalt kræver besøg på det lokale arkiv, bibliotek eller museum.

Historisk Nordborg – Lokalhistorisk forening for Nordborg-området. Der har været et lokalhistorisk arkiv i Nordborg siden i 70-erne. Fra starten blev det ledet af et arkivudvalg på 7 personer, som blev udpeget af kommunalbestyrelsen.

Horsboel – Slægt og lokalhistorie fra Slavs Herred

Horsensbilleder – finder du billeder, postkort, film, historier, artikler og meget andet der har relation til byen Horsens og omegn.

Hovedstadsarkkiver – er udarbejdet af Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, Frederiksberg Stadsarkiv, Københavns Stadsarkiv og Statens Arkiver, og er tænkt som vejledning, inspiration og hjælp til alle arkivbrugere, der har interesse i hovedstadens historie.

Høng til Faxe – Lokalhistorie & Slægtsforskning fra Høng til Faxe.

I.)

Ikast Historie – Ikast Slægts- og Lokalhistoriske Forening.

J.)

Jacob Østergaards slægtsforskning – Her vil du få adgang til hans Slægtsbase med online opslag i en database som indeholder personer tilbage til 1400-tallet. Basen omfatter også et stort antal fotos og en række litteraturhenvisninger. Det er også muligt at søge i basen med 25.000 danske stednavne. På slægtssiderne findes også oplysninger om Skipper Clement, den nordjyske bondeoprører fra 1500-tallet, hollænderne på Amager og en række andre emner.

Jellingarkiv – Arkivets formål er at indsamle, registrere og på forsvarlig vis opbevare dokumenter, billeder, lyd- og billedoptagelser m.v. fra arkivets dækningsområde, og at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkivers regler. Arkivets dækningsområde er Jelling, Kollerup-Vindelev og Hvejsel sogne.

Jelling Lokalhistoriske Forening – Lokalhistorisk Forening for Jelling, Kollerup-Vindelev og Hvejsel sogne.

JewishGen – Jødiske slægter, digital database, hvor diverse navne kan slås op.

Jyske Slægter – her finder du jyske slægter med næsten 5000 navne.

Fynske Billeder – Lokalhistorisk billedbase med fotografier fra Fyn i tiden fra 1943-93.

K.)

Kerteminde Historie – Kertemindes Historie er tænkt som en inspiration for alle, der har lyst til at vide mere om Kertemindes spændende og ganske dramatiske historie – fra oldtiden til vore dage.

Krabsens – er en stednavnebase der indeholder knap 45.000 stednavne i Danmark. Du kan både søge på et specifikt stednavn eller på alle lokale stednavne i et sogn.

Kirkebog – Bornholmske kirkebøger før 1814 indeholder et register over kirkebogsoptegnelser for de bornholmske sogne i perioden før 1814.

Kolding Stadsarkiv – Her finder du Stadsarkivets digitale historiske opslagsværk. På Kolding Wiki har alle borgere mulighed for at deltage og være medskrivere af historien på samme måde som på den “store” Wikipedia.

KoldingWiki – er et digitalt opslagsværk med oplysninger om Kolding og omegn. Det er baseret på Wiki-principperne, hvor brugerne er velkomne til at bidrage til de eksisterende artikler og meget gerne må skrive nye. Man skal blot oprette sig som bruger på siden, så har du mulighed for at præge indholdet på siden.

Kort til kirken – En om kirkerne, der er listet alfabetisk. Her kan man hurtigt få viden om alt, hvad man ønsker om en specifik kirke.

Københavns Stadsarkiv – med kilometervis af historisk materiale. Find dig egen, din families eller din bys historie.

Køge Arkiverne – en samling af fine, gamle billeder. Disse billeder dokumenterer byens og områdernes historie og viser situationer livet på landet og i byens. På siden finder du over 5000 fotografier, men det er kun en ganske lille del af billeder. De øvrige kan ses på arkivet.

L.)

Landinspektører – Biografier og billeder af Landinspektører fra 1875 til 1925.

Leif Sepstrups slægt og slægtsforskning – finder du bl. a. oplysninger om familiens aner. Under “Blandede Bom” er der små historier med relationer til familien.

Lellinge Lokalhistoriske Online – Denne hjemmeside er tænkt som et redskab for den, der vil vide noget om Lellinge sogns historie. Det er vort mål, at siden skal være stedet, hvis man søger oplysninger om Lellinge sogn. Undersiderne indeholder mange forskellige slags oplysninger, som umiddelbart kan benyttes, men ønsker man endnu mere dybtgående viden om de forskellige emner må man søge oplysning ved direkte henvendelse til Lellinge Lokalarkiv.

Lokalarkiv Faxe Kommune – Faxe Kommunes Arkiver gemmer kilder til gode historier. Arkivet er på en gang både nyt og gammelt. I sin nuværende form blev institutionen skabt i 2011, men arkivets historie tog allerede sin spæde begyndelse i 1965 og 1973.

Lokalhistorie fra Fejø – med Gamle postkort og billeder.

Lokalhistorisk arkiv for Dybbøl, Ulkebøl og Sønderborg – .Arkivet er en selvejende institution der er startet i 1977. Udover at drive de to arkiver i henholdsvis  Sønderborg og Ulkebøl arrangerer vi foredrag og udflugter for medlemmerne ligesom vi to gange årligt udgiver bladet “Arkiv-Nyt”.

Lundholm Sørensens arkiv om Skagen – indeholder oplysninger om personer  i Skagen fra 1540. Oplysningerne stammer fra kirkebøger, folketællingslister m.m. Arkivet opbevares i Lokalsamlingen i Skagen.

Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv – er kommunens kulturhistoriske institution og tager sig desuden af det administrative arkiv.

M.)

Maribo Lokalhistorisk Arkiv – Arkivet indeholder oplysninger og materiale vedr. privatpersoner, forretninger, håndværksvirksomheder, landbrug, foreninger, huse, gader, mindesmærker mm og består lige nu af ca. 8000 registrerede billeder, ca 8000 avisudklip, ca 3000 arkivfonde.

Mindeordet – På Mindeordet kan du finde dødsannoncer, som tidligere har været bragt i Jyllands-Posten. Du kan tænde et lys og knytte en mindeside til dødsannoncen.

Mindet – Opret og se minder for afdøde, forum, bestilling, litteraturliste og links til støttegrupper.

Modstandsdatabasen – Frihedsmuseets modstandsdatabase – Søg efter personer, som har deltaget i modstandskampen under den tyske besættelse af Danmark.

Museet For Søfart – Museet er et landsdækkende specialmuseum for dansk søfart. Museet er en selvejende institution, statsanerkendt og drives primært med midler fra Kulturministeriet.

Myheritage – Din fortid begynder med dit stamtræ, og det er nemt at opbygge et på MyHeritage. Tilføj navne, datoer, fotografier og historier og del med din familie. Dyk ned i vores store internationale optegnelses database – bare søg et navn for at lære mere om dine forfædre. Med eksklusivt indhold og præcise resultater vil vi hjælpe dig med at afdække mere end du havde forestillet dig.

N.)

Nakskov Arkivet – Søg i Nakskov Lokalhistoriske Arkivs registreringer.

Navalhistory – Vil du kunne finde en næsten komplet liste over samtlige af de skibe, der har gjort tjeneste i den danske og norske flåde.

Navn.ku – er etableret af Afdeling for Navneforskning på Nordisk Forskningsinstitut og er Danmarks eneste videnskabeligt baserede website om navne.

Navne – her kan man gennemse alle til minde om meddelelser for at finde hyldester og personlige beskeder til dine kære. Se alle meddelelser • Dødsfald, bryllupper o.s.v

Nordelbisches – Diverse adresser til tyske kilder.

Nordgen – Ordbøger og tips om slægtsforskning i norden, Danmark, Norge og Sverige.

Nordisk Slægtsforskning – Nordisk Slægtsforskning blev etableret i 1967 og står i dag som Danmarks største og ældste institut på området.

O.)

OdenseSlægt – Slægtshistorisk Forening i Odense er stiftet i 1971 og dækker hele Fyn med omliggende øer.

Odense Billeder – Odense Bys Museer har en stor samling gamle fotografier, tegninger m.m. fra Odense. Billedsamlingen befinder sig fysisk på Bymuseet Møntergården, Overgade 48, Odense.

Odense Databasen – indeholder oplysninger om Odenseanere fra 1741-1921, og ejendomme på grunde, der var bygget forud for år 1900.

Odense Historiens Hus – Diverse historie fra Odense.

Odense Historiske Vejnavne – Du kan se alle vejnavne i Odense med godkendelsesdato, nærmeste vejtilslutninger og evt. en forklaring for vejnavnet.

Odense Slægten – Blev grundlagt d. 14 november 2014 af Michael Hansen. Slægtsdatabasen indeholder personer fra entreprenørfirmaet Hans Jørgensen & Søn fra Odense. Størstedelen af databasen indeholder familien Gregersen fra Kerteminde, og Johansen familien fra Maribo. Vi slægtsforskere yderligere i navnene Harboe, Riemann, Sieburg, Spørh og Warming.

Oiorest – Et rigtig godt værktøj til og finde ud af hvilken sogn adressen hører til.

OIS din genvej til ejendomsdata – Hos Den Offentlige Informationsserver kan man finde frem til adressen for et kendt matrikelnummer både i by og på land.

Ordnet – ordbog over det danske sprog fra ca. 1700-1950. Her kan du få en forklaring på hvad de gamle ord og vendinger i kirkebogen betyder på nydansk, f.eks. ord som indsidder, bolsmand, inderste.

Orlogsbasen – 250 års orlogsbyggeri med skibstegninger fra Rigsarkivet.

Ormslev Lokalhistorie – Landet om Aarhus med masser af småbyer og f.eks. Hasselager (i dag forstad til Aarhus) som stor by på landet.

Ove Rengers Web – database med adgang til ca. 20.000 aner, heraf en del svensk. Ove bor i Tullinge i Sverige og har slægtsforsket siden 1994.

P.)

Pligtaflevering – Regler for aflevering af materialer, der offentliggøres.

Polish Roots – med en masse informerende materiale til de, der arbejder med polske rødder og aner.

Politiets Registerblade – Har du slægtninge, der har boet i København mellem 1890 og 1923? Så har du gode muligheder for at finde dem i Politiets registerblade. For på den tid fungerede politiet som vore dages Folkeregister.

Politiken Navne – Fødselsdage, dødsfald og dødsannoncer på Politiken.

Post & Tele Museet – Portrætdatabase. Her kan du søge i vores digitaliserede portrætter. Størstedelen af de digitaliserede fotografier portrætterer ansatte i post- og telegrafvæsenet og er taget i sidste halvdel af 1800-tallet og første halvdel af 1900-tallet.

Post & Tele Museet – Digitale telefonbøger. Fra årgang 1880-1965. Enkelte af årgangene er desværre uskarpt fotograferet, hvilket også giver sig til udtryk i scanningerne.

Poul Lynge Johansens digitale slægtsbog – Oversigttavler over mine ca. 1.000 fædrene og mødrene aner. Ud over nogle få aner i 16-1700-tallet, er næsten alle aner fra Vendsyssel, enkelte grene dog fra Thy og Himmerland.

R.)

Randers Amtsavis Navne – Annoncer med bryllupper, dødsfald og mindeord.

Ravnsborg Lokalhistoriske Arkiv – Arkivets arbejdsområde er tidligere Ravnsborg kommune og  omfatter de gamle sogne – Horslunde, Herredskirke, Løjtofte, Nordlunde, Vindeby, Utterslev, Købelev, Sandby.

Rens Lokalhistorie – Rens og Omegns Lokalhistoriske forening.

Riksarkivet – Det svenske rigsarkiv, hvor du kan søge dokumenter fra middelalderen og fremefter, både fra organisationer og enkeltpersoner.

Ringelokalarkiv – Ringe Lokalhistoriske arkiv er en selvejende institution. Dets hjemsted er Faaborg-Midtfyn Kommune. Arbejdsområdet er de 11 sogne i den tidligere Ringe Kommune.

Roskilde Slægt – Roskildeegnens Slægtsforsker Forening. Foreningens formål er at vække og vedligeholde interessen for det genealogiske og personalhistoriske studium på Roskildeegnen og at oplyse om genealogisk forskning.

Rudbjerg Arkiv – Rudbjerg Lokalhistoriske Arkiv. Til daglig arbejder vi 7 frivillige med at registrere og bevare de indsendte arkivalier med største respekt for materialet.

Ruth Madsens  Web – her finder du en dansk kalender med hellige dage der dækker fra 1500-2099.

S.)

Salldatas Web – en utrolig spændende side fyldt, med gamle billeder, breve og postkort. Erindringsbøger og meget andet. Helt sikkert et besøg værd.

Sammenslutningen af slægtshistoriske foreninger – Indgang til landets mange slægtshistoriske foreninger – der er sikkert også én, der dækker din egn.

Samsø Roots – slægtsforskning på Samsø.

ScanGen – Om skånsk slægtsforskning.

Scotlands People – er en af ​​de største online kilder original genealogiske oplysninger.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland – Foreningens formål er at samle alle, som interessere sig for slægtsforskning, til diverse foredrag, kurser, og studiegrupper, hvor der kan udveksles viden og erfaring, for at øge kendskabet til slægtsforskning.

Silkeborg Arkiv – har gennem de seneste år gjort en del materiale tilgængeligt på nettet. Størstedelen af vores samlinger findes stadig kun på papir, men nyt eller allerede eksisterende materiale bliver løbende lagt på nettet.

Silkeborgslægt – Slægtsforskerne i Silkeborg er en forening, hvis medlemmer har en interesse i at forske i egen slægt, men også via foreningen at udveksle erfaringer med andre slægtsforskere/foreninger. Der er utallige muligheder for at forske – specielt efter at flere og flere ting bliver lagt på nettet.

Sindal historiske Arkiv – Sindalegnens Lokalhistoriske forening. Arkivet dækker Sindal-Astrup-Ugilt og Tolne Sogne.

Skippere – Denne hjemmeside tilhører Erik Boysen, og giver oplysninger om de danske skippere og styrmænd som bestod navigationseksamen, og hvilke skibe de muligvis har sejlet med, skibenes navne, størrelser og andre mere sporadiske ting.

Slagelse Stadsarkiv – består af et stadsarkiv og tre lokalarkiver. Slagelse Lokalarkiv er det ældste af de tre arkiver og er oprettet i 1962. Arkivet har i mange år haft til huse på Slagelse Bibliotek.

Slaktdata – Søgning efter svenske aner. Et site med søgemuligheder og mange generelle informationer.

Slægt & Data – Danmarks største slægtsforskerside. Her kan du bl.a. se arrangementer i hele landet og et rigitg godt forum, hvor du kan søge efter og spørge om hjælp til alt om slægtsforskning.

Slægt & Data Forum – “Hjælp til opslag” er et sted, hvor du kan bede en slægtsforsker om at slå noget op for dig på et Landsarkiv. Du kan også tilbyde din hjælp til andre, hvis du selv skal på det lokale Landsarkiv og kan bruge lidt tid på at hjælpe en anden.

Slægtenshistorie – Vi er en sammenslutning af seriøse, professionelle slægtsforskere og historikere i Skandinavien, der har adskillige års erfaring med videnskabelige, genealogiske undersøgelser. Vi tager imod alle former for opgaver, store som små, og har som defineret mål, altid at levere et færdigt kvalitetsprodukt, som tilfredsstiller netop dine ønsker.

Slægtvestsjælland – Slægtshistorisk Forening for VestSjælland.

Slægts- og Egnshistorisk Forening Randers – er en forening, der har som formål at samle slægtshistorisk interesserede på Randersegnen. Vi samles om forskellige foredrag, arrangerer ekskursioner og studiekredse, og vi holder samarbejdsaftener, hvor vi udveksler erfaringer og forsøger at hjælpe hinanden.

Slægtsdatabasen – indeholder ca. 162.000 personer, og ca. 9.300 unikke efternavne mv. med tilknytning til Lolland-Falster samt omliggende øre.

Slægtsforskere i Rødovre – Foreningen “Slægtsforskere i Rødovre” blev stiftet den 28. nov. 2008 og den første ordinære generalforsamling fandt sted i april 2009. Foreningens formål er ved et aktivt medlemskab at samle slægtshistorisk interesserede personer for ved fælles indsats, foredrag, ekskursioner til f.eks. arkiver, undervisning m.v. at øge kendskabet til forskningsmetoder og midler, herunder internettet.

Slægtsforskning Kolding – Koldinghus – Forening af Slægtsforskere er en forening for slægtsforskere på alle trin – fra begyndere til rutinerede.

Slægtsgaardsforeningen – Dansk Slægtsgårdsforening virker for at bevare kendskabet til og historien om de danske slægtsgårde. Medlemsskab af foreningen er ikke et spørgsmål om hartkorn og generationer.

Slægtshistorisk Forening Guldborgsund – er stiftet på Centralbiblioteket i Nykøbing F. den 28 marts 1984 under navnet ”Slægtshistorisk forening for Storstrøms Amt”.

Slægtshistorisk Forening for Sydsjælland – Foreningen blev etableret ved en stiftende generalforsamling d. 15. marts 1988. Foreningens formål er at samle slægtshistorisk interesserede, for ved fælles indsats, oplysende foredrag, ekskursioner og lignende at øge kendskabet til slægtsforskning og lokalhistorisk forskning.

Slægt Århus – Slægtsforskning i Århus. Har du aner i Aarhus købstad eller i omegnen af Aarhus. vil du Her finde nogle gode idéer til, hvordan du kan spore dem.

Sogn – Portalen indeholder oplysninger om alle sogne i folkekirken. Du kan både søge på sogne, veje, kirker og præster.

Solrød Arkiv – Lokalarkivet er oprettet i 1975 i forbindelse med oprettelsen af Solrød lokalhistoriske Forening. Arkivet blev organiseret og betalt i kommunalt regi, og blev placeret med lokaler på Solrød bibliotek.

Starbas Københavns Stadsarkiv – Her kan du finde frem til arkivalier i Københavns Stadsarkiv og med mange muligheder.

Statsbiblioteket – har mange gode muligheder for bestillinger af artikler m.v.

Statstidende – Proklama ved f.eks. dødsfald.

Statens Arkiv Daisy – I arkivdatabasen Daisy kan du: Søge efter arkivalier og få vist information om dem. Bestille arkivalier til brug på en læsesal. Se indscannede arkivalier online.

Søren Larsens Web – Ordborg til gamle danske navne og deres betydning, samt knap 2000 biografier med portrætter af de personer der blev tilkendt Dannebrogsordnen.

Stockholms Stadsarkiv – Stockholms Arkiv er en af ​​de største arkivinstitutioner .

Strib Lokalarkiv – Lokalarkivet for Strib-Røjleskov Sogn.

Sundeved Lokalhistoriske Arkiv – arkivet i Sundeved er en sammenlægning i 1992 af de tre sognearkiver i Sottrup, Ullerup og Nybøl, der startede helt tilbage i 1960’erne. Arkivet indsamler og bevarer materiale om egnens historie, og sørger for det er tilgængeligt for alle interesserede.

Sydlollands Lokalarkiv – din guide til Sydlollands historie. Søg arkivalier og billeder fra sognene i de tidligere Rødby og Holeby kommuner, som er den sydøstlige del af Lolland kommune. Find registrerede arkivalier/billeder på MiniArkibas eller besøg arkivet i åbningstiden.

Sydslægt – Sydkystens Slægtsforskerforening i Gersagerparken.

T.)

Timarit – En søgeside med grønlandske aviser.

Torben Devantie’s Web – Denne hjemmeside er dedikeret til den store Devantier Family. Det betyder, alle efterkommere af Pierre Devantier & Marie Labove. Begge er født i Frankrig i det første halvår af 1600.

Tranebjerg Lokalhistorie – Tranebjerg Lokalhistoriske samling.

Trundholm Lokalhistoriske Forening – Her kan du søge efter personer, som du måske mangler i din lokalhistorie eller slægtsforskning. Du kan også efterlyse personer, der kender dine ukendte billeder. Eller måske har du artikler, historier og billeder, som du mener kunne have almen interesse.

Tåsinge Museum – Tåsinge Lokalhistoriske arkiv.

U.)

Udvandrerarkivet – Det Danske Udvandrerarkiv er Danmarks hovedsamling af breve, dokumenter, film, billeder, lydbånd, aviser mv. Det Danske Udvandrerarkiv indeholder 394.000 udvandrere for årene 1869 til 1908.

Ukendt – En hjemmeside med Ane billeder,  mange af dem er med navne .

Ukendte Billeder – Mon ikke mange har prøvet det, at arve en stor bunke familiefotos. Hvoraf man selv kun kender nogle få. Her kan du uploade gamle ukendte fotos, og så håbe på, at nogen måske genkender personen eller stedet på billedet.

Ukendte Billeder Dis – Her kan du søge der oplysninger om personer, steder, begivenheder. Oplade billeder du gerne vil have hjælp til o.s.v

V.)

Vejle Stadsarkiv – Diverse samlinger Vejle og omegn.

Vendelboarkivet – blev skabt af postmester T.M. Sørensen i perioden fra 1967 til slutningen af 1980′erne. Han indsamlede materialet fra aviser og blade, fra personalhistoriske bøger, som f.eks. stater over forskellige erhverv, diverse folketællinger og fra egen og andres forskning.

Virgo Fyn – Her finder du mange indtastede kirkebøger og folketællinger fra Fyn.

Volksbund – Faldne i 1. og 2. verdenskrig. Tysk søgemaskine, der giver stort udbytte.

W.)

Wads Sedler – Wads seddelkartotek. Database hvor du kan søge efter 36.000 personer med relation til Fyn. Personerne levede i perioden ca. 1430-1960.

Wadschier – Slægtsforskning og digitaliserede kilder. Wadschier er udveksling af slægtsforskning, tilgængeliggøre materiale til brug i slægtsforskning samt kildeindtastning direkte via hjemmesiden. Her finder man mange affotograferede arkivalier som ikke findes hos SA/AO

Weblager – Dansk Scanning A/S stiller via WebLager® byggesager til rådighed for borgere i Danmark og Norge, uden omkostninger for borgeren.

Wiki De Genealogy – Hjælp til søgning efter tyske aner på et aktivt site.

World Vital Records – På denne avancerede søgeside kan du angive flere oplysninger om den person, du søger efter.

Worldnames – Find dig selv og dit navn wordlwide, med statistik om navnets udbredelse etc.

Ørnhøj Lokalarkiv – Ørnhøj Lokalhistoriske arkiv blev stiftet 1978. Initiativtagerne var Kirstine Jensen, Thorkild Munk og Anton Halkjær. Siden 1993 har vi holdt til i samme bygning som Trehøje Museum, Søndermarksvej 2. Vi har indgang fra Søndervang 1. Arkivet har af Herning kommune fået stillet lokaler til rådighed.

Å.)

Ålborg Stadsarkiv – varetager kommunens arkiv i henhold til arkivloven, samt private kilder til Aalborgs historie.

Århus Stadsarkiv – er Kommunes forvaltningsarkiv og historisk arkiv for borgerne i Midtbyen.

Århus Stiftstidende Navne – Annoncer med bryllupper, fødselsdage og dødsannoncer.

Advertisement